Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Sokndal brann og redning starter med tilsyn og feiing av fritidsboliger i Sokndal kommune  - August 2020

 

Ny forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 pålegger kommunene å risikokartlegge alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, herunder også fritidsboliger. Risikokartleggingen av fyringsanleggene skal være grunnlag for å fastsette behov, både for feiing og tilsyn.

Sokndal brann og redning (SBR) er i startfasen av kartleggingsarbeidet, og begynner å gjennomføre tilsyn/feiing av alle godkjente hytter og fritidsboliger i kommunen.

 

Eiere av fritidsboliger i Sokndal vil i nærmeste framtid motta varsel om tilsyn og feiing per SMS.

Det stilles samme krav til fritidsboliger/hytter som for bolighus. Dette gjelder godkjent skorstein, ildsted, slokkemiddel og røykvarslere. Under tilsyn/feiing kontrollerer vi ildsted og skorstein. Vi ser også på feiemulighetene og at adkomst for feier er klar – som f.eks. tilgang til nødvendig stige osv. Vi gir også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet.

Tilsyn/feiing gjennomføres etter lov av 14. juni 2002 «Brann og eksplosjonsvernloven». I henhold til denne loven § 34 pålegges eier, eller representant for eier, å være til stede under tilsynet/feiingen. Eier må sørge for at samtlige boenheter, ildsteder og skorstein er tilgjengelige for inspeksjon. Ved manglende oppmøte kan eier ilegges sanksjoner. Det er fint om dokumentasjon for ildsted fremvises under tilsyn dersom dette finnes.

Fungerende røykvarsler redder liv!

 

 

Kontakt oss

Brian Omdal
Brannforebygger
E-post
Telefon 90 51 19 20