Kart

Kommunekart er vår hovedkartløsning for publikum. Her finner du kommunale kartlag som arealplaner, kommuneplan, grunnkart med eiendomsinformasjon, bygninger, vegnett, m.m.

Arealplaner er vårt planregister som viser alle arealplaner i kommunen med kart og dokument som hører til planen, slik som arealplankart, bestemmelser, saksdokument (vedtak), planbeskrivelse, m.m.

Kartløsninger

Kartløsninger
Formål kartløsninger er egnet til Kartløsning
Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Du finner også kommuneplan og reguleringsplaner her. Kommunekart
Salg av eiendomsinformasjon, forvaltningsinformasjon, kart-og plandata til det private og profesjonelle marked. Her kan du bestille situasjonskart i 1:500 til søknader innen bygge- og/eller delingssøknader. Infoland
Oppdatert informasjon om eiendom, så som tinglyste forhold og bygningsinformasjon Se eiendom
Kartløsning som samler de fleste temadatasettene NVE har ansvar for, vist på oppdatert kart- eller flybildebakgrunn NVE Atlas
Kartfestet informasjon om en rekke ulike tema, så som kulturminner, naturfaner, vernede områder, naturtyper og truede arter m.m. Temakart-Rogaland
Flyfoto Norge i bilder
Diverse temakart om fare- og aktsomhetsområder, vassdrag og nedbørsfelt m.m. NVE kartkatalog
Detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene Høydedata
Kilden er NIBIOs hovedkartløsning, og viser datasettene arealinformasjon, landskap, jordsmonn, reindrift og skogportalen. Bruker velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises i hvilken rekkefølge. Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise heldekkende kartlag sammen. Dette gjør man f.eks kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut. Kilden

Infoland

Sokndal kommunen leverer eiendomsinformasjon ved hjelp av Infoland. Infoland er en av landets største elektroniske markedsplasser. Her får en tilgang til bl.a eiendomsinformasjon, kart- og plandata, samt digitale kart fra kommunen. Eiendomsregisteret EDR, er også tilgjengelig via Infoland, inkl bestilling av pantebokutskrifter og andre utskrifter fra Grunnboken Eiendom og Grunnboken Borett.

Infoland er utviklet av, eies og drives av Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE).

Produktoversikt
Produktoversikt for Sokndal kommune finner du ved å gå inn på Forsiden, velge fanen Søk eiendom, skriv inn kommunenavn i søkefelt og trykk deretter Vis produkter.

Her er noen av produktene som kan bestilles:

 • eiendomsmeglerpakke
 • eiendomsinformasjon fra Matrikkelen
 • kartutsnitt
 • målebrev
 • godkjente tegninger
 • midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
 • gjeldende regulering/kommuneplan
 • tilknytning til offentlig vann og avløp
 • kommunale avgifter
 • digitale kart 

Hvordan bli kunde hos Infoland?

 • Profesjonelle brukere må opprette en kundeavtale.
 • Hvis du som privatperson skal bestille produkter, kan du bestille varer gjennom portalen og betale med VISA/Mastercard. Eventuelt kan bestillingsliste hentes hos Teknikk- og miljøetaten (kontant betaling/vipps/evt faktura).

For ytterligere informasjon gå inn på: Infoland

Kontakt oss

Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41
Linda Lindås Mydland
Kart / matrikkel
E-post
Telefon 99 08 30 32