Renhold

Renhold er en profesjon, som legger en viktig del av grunnlaget for all annen tjenesteproduksjon i Sokndal kommune. Faller renholdet bort, så må annen tjenesteproduksjon stanse innen kort tid.

Profesjonelt renhold er et fag, med tilhørende fagbrev. Det er mange viktige forhold som renholderne må ha kunnskap om som smittevern, behandling og pleie av forskjellige flater, kjemikaliehåndtering, registrering, ergonomi, valg av utstyr, planlegging og prioritering av renhold ut fra redusert bemanning, vær, årstid og andre forhold.

Renholdsavdelingen i Sokndal kommune består av 10 renholdere som ivaretar renhold på skolen, Solbø, betjener vaskeriet på Solbø, Soknatun, havnebyggene, amfi, kirkekontoret, brannstasjonen m.m

Renholderne i Sokndal har sammen utarbeidet en renholdsstandard som sier noe on hvor ofte og hvor mye det skal gjøres rent i de forskjellige bygg og rom. Renholdsstandarden sier også noe om hva som er renhold sine oppgaver og hva som er brukerne av bygget, som elever, lærere, pleiere, kontoransatte sine oppgaver.

Lenke til renholdsstandard (PDF, 2 MB)

Renholdsleder er Anny Strømstad Bilstad.

Kontakt oss

Anny S. Bilstad
Renholdsleder
E-post
Telefon 51 47 06 00