Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Målestasjoner i elver

Målestasjoner i elver

Sokndal kommune har utviklet en nettside hvor det publiseres statistikk fra målestasjoner i elver i kommunen. Her kan man sjekke Elvenivået, -temperaturen, -vannføringen og PH-verdien.

I første omgang er det anlegget rundt kalkdosereren på Løtoft som rapporterer data – men systemet er bygget for å ta imot data fra flere målestasjoner.

Det rapporteres data hvert 5. minutt, og nettsiden oppdaterer grafer automatisk. Her kan man få vite ph-verdi, temperatur, vannføring og elvenivået. Dette er nyttig informasjon, spesielt for laksefiskere.

Nettsiden er under kontinuerlig utvikling, og vi holder for tiden på og forbedre innlasting av data og graf-visningen.
 

Sjekk ut nettsiden her

 

NVE har også en nettside som viser til målestasjoner i kommunen:
Målestasjoner med sanntids-vannføring

Kontakt oss

Viktor Vestbøstad Støle
IKT-konsulent
E-post
Telefon 51 47 06 12
Mobil 969 47 830
Til toppen