Reguleringsplaner

Reguleringsplaner er detaljerte planer med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk og vern og utforming av areal og fysiske omgivelser for bestemte områder i kommunen. Planene kan omfatte et eller flere formål. 

Reguleringsplanene som gjelder for Sokndal kommune er tilgjengelige på arealplaner.no

Det er også mulig å finne planene på kommunekart.

I kommunekart må du huke av på reguleringsplan i kartlagkatalogen før du trykker i kartet. 

Kontakt oss

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
E-post
Telefon 51 46 83 21
Mobil 95 88 49 76
Annika Hagen
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 45 46 53 08
Karoline Laupstad
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 99 53 89 88