Prosjektstyring

Prosjektstyring

Enhet for prosjektstyring i Sokndal kommune har ansvaret for at kommunen sin prosjektportefølje blir utført til rett tid, rett kost og rett kvalitet. Prosjektporteføljen består av prosjekter som er vedtatt politisk gjennom investeringsbudsjettet i økonomiplanen. 

Sokndal kommune har prosjekter innenfor flere fag, alt fra digitalisering til bygging av gang- og sykkelvei.

Kommunen benytter i dag https://www.mercell.com/ som vårt elektroniske KGV verktøy for utlysning av anbudskonkurranser. 

 

Kontakt oss

Irene Stornes
Prosjektleder
E-post
Telefon 51 47 06 37
Mobil 979 66 790
Til toppen