Gebyrregulativ for vann og avløp 2021

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer (PDF, 126 kB) i Sokndal kommune.

Kommunale avgifter betales to ganger i året med forfall mars og september. Avløpsgebyr er økt med 15% fra 2020. 

Gebyrregulativ for vann og avløp 2021
Kategori Artikkel Pris Hauge Pris Åna-Sira
Vanngebyr Grunngebyr vann uten vannmåler (bygninger opp til 199 m²) 4437,50 4437,50
Tillegg per 25 m² over 199 m² 631,25 631,25
Grunngebyr vann med vannmåler 2218,75 2218,75
Forbruksgebyr per m³ 11,04 11,04
Avstenging/påsetting vannforsyning 1343,75 1343,75
Avløpsgebyr Grunngebyr avløp uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m²) 6469,00 4054,00
Tillegg per 25 m² over 199 m² 920,00 575,00
Grunngebyr avløp med vannmåler 3249,00 1984,00
Forbruksgebyr per m³ 16,15 10,24
Tilknytningsgebyr vann Tilknytningsgebyr vann (bygninger opp til 199 m²) 18281,25 18281,25
Tillegg per 25 m² over 199 m² 2637,50 2637,50
Tilknytningsgebyr avløp Tilknytningsgebyr avløp (bygninger opp til 199 m²) 18281,25 18281,25
Tillegg per 25 m² over 199 m² 2562,25 2562,50

​Alle priser oppgitt inkl. mva.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41