Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Gebyr og regelverk

Gebyr og regelverk

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale forskrifter.

Gebyrregulativ for vann og avløp

Vann- og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket hos den enkelte abonnent. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr i henhold til vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2020 (PDF, 20 kB)

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2021

Gebyret for vann og avløp betaler du sammen med eiendomsskatten. Kommunen sender ut faktura to ganger i året; i slutten av februar og i slutten av august, og har 30 dagers forfall.

Faktura

Gebyret for vann og avløp betaler du sammen med eiendomsskatten. Kommunen sender ut faktura to ganger i året; i slutten av februar og i slutten av august, og har 30 dagers forfall. Se vår forklaring på varelinjene.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen