Gebyr og regelverk

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale forskrifter.

Gebyrregulativ for vann og avløp

Vann- og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket hos den enkelte abonnent. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr i henhold til vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2020 (PDF, 20 kB)

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2021

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2022

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2023

Sokndal kommunes gebyrregulativ for 2024

Faktura

Gebyret for vann og avløp betaler du sammen med eiendomsskatten. Kommunen sender ut faktura to ganger i året; i slutten av februar og i slutten av august, og har 30 dagers forfall. Se vår forklaring på varelinjene.

Dersom du ønsker månedlig faktura, fyll ut skjema på denne side.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41