Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Vannkvalitet

Vannkvalitet

Alle innbyggere tilknyttet det kommunale vannledningsnettet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til godt vann.

Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), meldes dette til:

Servicekontoret (51 47 06 00) klokka 07.30-15.00, eller vann- og avløps vakttelefon: 900 86 379 utenom arbeidstid (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag). 

Råd ved brunt vann

 • Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:
 • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
 • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter bør du kontakte oss.
 • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Utsett klesvask til vannet er klart igjen.
 • Utsett å sette på oppvaskmaskinen til vannet er klart igjen

Telefonvarsling

Vann og avløp har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

 • Stengning av vann
 • Dårlig vannkvalitet
 • Varsling av kokepåbud

Dersom man ønsker å endre telefonnummer for varsling finner du info om dette her.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen