Åna-Sira-veien– Fylkesvei 44 blir nattestengt i uke 11 og 12

Åna-Sira-veien– Fylkesvei 44.blir nattestengt i uke 11 og 12.  Gjelder fra mandag til fredag - mellom kl. 19:00 – 06:00.

Veien stenges grunnet veiarbeid i området mellom avkjørsel til Titania AS og Utsikten i Jøssingfjord. Se kartutsnitt under! 

Ny info publiseres hvis veiarbeidet ferdigstilles og avsluttes raskere enn antatt. 

Oppdatering 15.03.2024: Se her