Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Frivillighet Norge vil foreta en kartlegging av de ulike lag og foreninger

Klikk for stort bildeArbeidsgruppen, som består av representanter fra kommune, lag og foreninger, vil bruke innspillene fra kartleggingen til å utarbeide en handlingsplan for Frivillighetspolitikk.

I den forbindelse trengs oppdatert kontakt-informasjon.

Det er viktig at alle lag, foreninger og andre frivillige aktører registrerer seg på Hjemmesiden. Trykk HER for registrering. Velg deretter [Ny bruker].

Spørreundersøkelsen går kun ut til lag og foreninger. Men for at innbyggerne skal kunne få oversikt over hvilke aktiviteter som fins i bygda, må også enkelt-aktører som arrangerer ulike kultur - / aktivitetstilbud, registrere informasjonen her. 

Får du ikke til å fylle inn, kan du oppgi kontakt-informasjonen til Servicekontoret: postmottak@sokndal.kommune.no / telefon: 51 47 06 00.

Til toppen