Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Lag og foreninger, og andre frivillige aktører

Lag og organisasjoner

Navn Hjemmeside Postadresse
Lokallag Livsglede for eldre Hjemmeside 4380 Hauge i Dalane
Løgefjord seilforening Ingen hjemmeside 4380 Hauge i dalane
Pinsemenigheten Betania Hjemmeside 4381 Hauge i Dalane
Sokndal Amatørteater Hjemmeside 4380 Hauge i Dalane
Sokndal Atletklubb Hjemmeside 4380 HAUGE I DALANE
Sokndal Frivilligsentral Hjemmeside 4380 Hauge i Dalane
Sokndal idrettsklubb Hjemmeside 4380 Hauge i dalane
Sokndal Pistolklubb Hjemmeside 4380 Hauge i Dalane
Sokndal Turnforening Hjemmeside 4381 Hauge i Dalane
Åna Sira fotballklubb Hjemmeside 4420 Åna Sira
Til toppen