Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Kunngjøring av reguleringsplan

  Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

I møtet 02.11.2020 vedtok kommunestyret Detaljregulering FV.44 Prestbru-Bjånesbakken. Formålet med planen er å legge til rette for breddeutvidelse av, og kurvejustering på eksisterende vei fra Prestbru til Bjånesbakken. Utbedringen er spesielt prioritert med tanke på de større kjøretøyene som trafikkerer strekningen.

Planområdet er delt i to delområder:
Delområde 1: Starter ved Prestbru og går et lite stykke opp Bjånesbakken.

Delområde 2: Starter ved dagens avkjørsel til Titania AS ved Stemmetjørn og ca. 800 meter sørover. 

Området mellom de to planområdene dekkes av reguleringsplan "Fv. 44 Åmot bru - Stemmetjørn".

 

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §1-9 jfr. forvaltningsloven kap. IV påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen det ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Eventuelle klager må fremrettes skriftlig og sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til postmottak@sokndal.kommune.no

 

Relevante dokumenter

1111-2015003 Planbeskrivelse (PDF, 28 MB)

1111-2015003 Planbestemmelser (PDF, 209 kB)

1111-2015003 Plankart (PDF, 3 MB)

1111-2015003 ROS-analyse (PDF, 4 MB)

1111-2015003 Merknadsbehandling (PDF, 927 kB)

1111-2015003 Tegningshefte (PDF, 5 MB)

Til toppen