Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Plan for Frivillighetspolitikk til høring

Hensikten med planen er å legge til rette for økt samarbeid mellom kommune og frivillige aktører, til beste for innbyggerne i Sokndal.

Frist: 26.01.2021

Plan for frivillighet i Sokndal kommune (DOCX, 72 kB), se også vedlegg: Oppsummeringsnotat fra Kartlegging av frivillighet i Sokndal, ved Frivillighet Norge (2020) (PDF, 334 kB)

Merknader / innspill til planen kan sendes til kommunen innen fristen:

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller til postmottak@sokndal.kommune.no

  

Til toppen