Planstrategi Sokndal kommune 2020-2024

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i møte den 20.april 2020, sak 034/20, at utkast til Planstrategi Sokndal kommune 2020-2024 legges ut på offentlig ettersyn/høring i medhold av plan- og bygningslovens §10-1. 

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Det blir brukt til å trekke frem sentrale utviklingstrekk, nasjonale og regionale forventninger og lokale utfordringer, og se disse i en sammenheng som vil gjøre det lettere for politikerne å prioritere mellom ulike planoppgaver. Arbeidet med planstrategien vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av planbehovet og se dette opp mot aktuelle utfordringer. 

Frist for innspill er 20.05.2020

 

Trykk her for mer informasjon.