Skape - etablererstipend

Skape tilbyr nå tilskuddsordning for gründerbedrifter i Rogaland! 

Skape Etablererstipend

Formålet er å støtte nyetablerte bedrifter med markeds avklaring og kompetanseheving. Tilskuddet skal benyttes til aktiviteter som gir innsikt i i marked og kundegruppe. 

  • Spørreundersøkelser/fokusgrupper
  • Nettverkssamlinger
  • Relevante kurs
  • Bygging av prototyper
  • Andre kompetansehevende aktiviteter

 

Hvem kan søke? 

Nyetablerte bedrifter som er etablert etter 2023. 

Det kan søkes om opptil kr.50.000,- i støtte 

 

Søknadsfrist: 20.august 2024

Du kan søke her 

 

Ønsker du bistand fra Sokndal kommune i søknadsprosessen kan du/dere kontakte Irene Ulland på mail irul@sokndal.kommune.no

Informasjon om andre tilskuddsordninger kan du lese mer om her