Status 4.11 – Covid-19-tilfelle i Sokndal

 

Sokndal kommune fikk i går bekreftet smitte hos en av våre innbyggere. Her følger en liten status på situasjonen knyttet dette enkeltstående smittetilfellet. Vi presiserer at det foreløpig ikke er snakk om et lokalt smitteutbrudd.

Som det ble opplyst om i går, ble den smittede umiddelbart satt i isolasjon da den positive prøven ble registrert. Kommunens smittesporingsteam tok deretter kontakt med samtlige nærkontakter til vedkommende. Disse ble satt i karantene, og alle ble oppfordret til å ta en Covid-19-test. Dette ble gjort i dag, og prøvesvar er ventet i morgen.

Utenom nærmeste familie er det 5 nærkontakter, hvor 3 av disse bor i Sokndal.

Blant nærkontaktene er personer med tilknytning til Sokndal skole og Frøyland gårdsbarnehage. Vi presiserer at det ikke er karanteneplikt for «nærkontakter til nærkontakter», og avventer situasjonen til prøvesvar fra de faktiske nærkontaktene foreligger.

FHI har følgende definisjon av begrepet «nærkontakt» som vi forholder oss til:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

OG

  • kontakten har vært:
  1. under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  2. direkte fysisk kontakt ELLER 
  3. direkte kontakt med sekret.  

Kommunen vil fortsette å vurdere utviklingen fortløpende, og har også opprettet dialog med de sentrale helsemyndighetene.

Ellers minner vi om følgende

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19. Dette gjøres ved å ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikke fysisk oppsøke lege eller annen helsetjeneste uten avtale.

Her kan du få mer informasjon

- Kommunens koronatelefon: 51 47 07 07

- Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom: 482 86 490

- Informasjon til befolkningen på helsenorge.no 

- På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål

- Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom kommunens koronatelefon eller de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, må du ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse smittespredningen ved å følge grunnleggende smittevernregler:

  • Hold minst 1 meters avstand til andre
  • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
  • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
  • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
  • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.