Tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Eier din frivillige organisasjon, lag eller forening et bygg som har behov for energibesparende tiltak, eller ønsker dere å produsere egen energi?

Gjennom tilskuddsordningen energitiltak for frivilligheten, kan du søke om støtte til energibesparende og energiproduserende tiltak i bygg som eies og drives av din frivillige organisasjon eller lag.  

Søknadsfristen er 9. april 2024. 

Finn mer informasjon og søknadsskjema på Rogaland fylkeskommune sin nettside.