Utbygging av bredbånd Løtoft - Omdal - Myssa - Mydland

Sokndal kommune har i dag signert kontrakt med Telenor Norge AS for utbygging av bredbånd i området Løtoft - Omdal - Myssa - Mydland. Prosjektet finansieres med støtte fra Rogaland Fylkeskommune.

Bilde av Telenor sin logo - Klikk for stort bilde

Sokndal kommune fikk i 2021 tilsagn om støtte på kr. 1 750 000 fra Rogaland Fylkeskommune for utbygging av bredbånd i området Løtoft - Omdal - Myssa - Mydland.

Etter en anbudsprosess med forhandlinger var det Telenor som samlet sett kom best ut av konkurransen. Avtalen vi nå inngår sikrer alle beboerne i det omsøkte området stabilt fiberbredbånd av høy kvalitet.

Utbyggingen skal etter planen være ferdig innen 18 måneder, men kan bli forlenget om noe utenfor Telenors kontroll skulle oppstå. Telenor planlegger et folkemøte i uke 16 for å informere nærmere om sine utbyggingsplaner. Mer informasjon kommer etter hvert.

Klikk her for å se en oversikt over alle bredbåndsprosjekter i kommunen finansiert med offentlig støtte.

Lurer du på noe vedr. prosjektet?
Ta kontakt med IKT-konsulent Viktor Vestbøstad Støle
E-post: vvs@sokndal.kommune.no,