Oppdatert vaksinestatus 04.02.2022

Vaksinering

Vaksineringen i kommunen pågår fortsatt. For det aller meste er dette oppfriskningsdoser, men også noen første og andre doser.

Massevaksinering i kinoen er i ferd med å trappes ned. Imidlertid skal alle som ønsker vaksine få tilbud om dette samme uken som de tar kontakt. Kommunen sender sms til alle innbyggere når de når 20 ukers intervall og er klarert for oppfriskningsdose.

Neste drop-in dag:

Onsdag 09. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinoen

Onsdag 23. februar kl. 15.00 - 17.00 i kinoen


Vaksinetype

I Sokndal benyttes kun vaksine fra Pfizer Biontech. Dersom du ønsker vaksine fra leverandøren Moderna, kan vaksinekontoret i Eigersund kontaktes.

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax blir tilgengelig i Norge i uke 10. Det vil bli lagt ut påmeldingskjema for de som ønsker denne vaksinen.


Vaksinegrupper

De som er 16 og 17 år anbefales to doser koronavaksine som grunnvaksinasjon.

Det tilbys også andre vaksinedose til 12-15 åringer.

Videre kan barn i alderen 5-11 år få en vaksinedose. For mer informasjon: https://www.sokndal.kommune.no/korona/tilbud-om-koronavaksine-barn-5-11-ar.7101.aspx


Informasjon til risikogrupper

Personer med sterkt nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller medikamentbruk kan få 4. dose dersom det har gått 3 måneder fra 3. dose. Ta kontakt med koronatelefonen: 51470707

Koronavaksinen er anbefalt til gravide. Mer informasjon finner du her.