Praktisk informasjon om vaksinetilbud til 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom

  Vi følger Folkehelseinstituttet sine råd om vaksinasjon mot koronavirus også til barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Siden det er så få personer i denne gruppen i hver kommune, tilbyr Eigersund kommune også vaksinen til denne gruppen barn i Lund og Sokndal.

Hvem kan få denne vaksinen?

Foreldre som lurer på om barnet er i målgruppen kan ta kontakt med barnets fastlege eller behandlende barnelege. Det er grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine. Grunnsykdommer kan være organtransplantasjon, immunsvikt, kreftsykdom eller annet. 

Hvordan melde ditt barn opp?

Foreldre til barn som er aktuelle for vaksinasjon kan ta kontakt med fastlege eller barnelege. Dersom en allerede har fått dokumentert behovet kan en selv ta kontakt med veiledningstorget i Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00 for å avtale time.

 

For mer informasjon, se Eigersund kommunes nettside her.