Vedtak - Forbud mot opphold på større lekeplasser

   

Oppdatert 20.03.2020 kl. 13.45

Vedtak:

Sokndal kommune forbyr opphald på større, felles utandørs leikeareal i kommunen.

Vedtaket omfattar slik som leikeplass ved parken, heile skulegarden med dekkjungelen og leikeplassane i barnehagane.

Vedtaket gjeld frå 17.mars 2020 og til anna vedtak er gjort.

Vedtaket er gjort av kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4.1 som hastevedtak.

Dette er for å unngå mange barn og unge på ett område samtidig. Vi har sett at det har vært større grupper av barn som har lekt sammen.

Alle, også barn: er anbefalt å begrense samvær med andre og holde minst en meters avstand. 

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom. Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs, men bør begrenses (få timer).

De mindre lekeplassene kan brukes, men også her bør en unngå å være mange barn samtidig.

Les mer her 

 

Idrettsbanene og idrettsanleggene i Hauge og i Åna-Sira er delvis åpne