Forsikring

Ansatte i Sokndal kommune har gunstige forsikringsordninger. 

Sokndal kommune følger hovedtariffavtalen og har personalforsikring gjennom Waco Forsikringsmegling AS

Waco Forsikringsmegling AS

Meierigata 17, 4340 Bryne
Telefon: 51 77 95 80
E-post: wforsikring@waco.no
Organisasjonsnummer: 966844515

Hovedtariffavtalen § 10 og 11 om forsikring, gruppe- og ulykkesforsikring  trykk her (DOCX, 16 kB)

Oversikt over personalforsikring for Sokndal kommune

 

Personalforsikring

Personalforsikring
Bransje Selskap Forsikring Forsikringssum Egenandel
Gruppeliv- alle ansatte Protector   10G til 5 G 0
Yrkesskade/ulykke alle ansatte DNB Med Invaliditet 4,5 G 0
    Ervervsuførhet  15 G – 30 G 0
    Dødsfall     15,5 G 0
    Barnetillegg       6,5 G – 1 G 0
Frivillig fritidsulykke DNB Med Invaliditet    1 G – 18 G  
Ervervsuførhet 18 G
Dødsfall 18 G
Barneulykke DNB Med Invaliditet   5 G 0,010 G
Brannmannskap DNB Med Invaliditet  Kr. 200,000 0,010 G
    Død                      Kr 200,000 0,010 G
Tjenestereise Gouda Personlig reisegods, samlet Ubegrenset 0
    Herunder arbeidsgivers effekter Kr. 20.000   0
    Reisesyke Ubegrenset 0
    Hjemtransport Ubegrenset 0
    Reiseansvar Kr. 15.000.000 0
    Avbestilling Kr. 200.000 0
Rettshjelp Kr. 100.000 0
Reiseulykke Kr. 300.000 0
Oversikt over personalforsikring for Sokndal kommune

 

Ulykkesforsikring - fritid

Sokndal kommune har tegnet  en fritidsulykke forsikring for alle ansatte.

Hva dekker forsikringen:
Forsikringen dekker død og varig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet som følge av en ulykkesskade inntruffet i fritiden.

Forsikringssummer:
- ved 100 % varig ervervsuførhet utgjør erstatningsbeløpet 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Erstatningsbeløpet, som er avhengig av alder og inntekt, reduseres forholdsmessig ved lavere uføregrad.
- ved 100 % varig medisinsk invaliditet utgjør erstatningsbeløpet 18 ganger grunnbeløpet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatning nedtrappes med alder.
- ved ulykkestilfeller på fritiden, som medfører dødsfall, skal det utbetales en erstatning på 18 G men denne samordnes med gruppelivsforsikring slik at samlet erstatning blir  maksimum 18 G.
- behandlingsutgifter i inntil 2 år fra skadedagen med inntil 5 % av forsikringssummen for medisinsk invaliditet (3 G). Med behandlingsutgifter menes utgifter til lege, tannlege, o.l. som ikke dekkes av offentlige trygder eller fra annet hold.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00