Pensjon

Pensjon

Ansatte meldes inn i pensjonskassen og blir trukket for 2% pensjon fra første dag. I tillegg betaler arbeidsgiver mellom 13% og 18% for pensjonsordningen (satsen varierer år for år). I dette ligger arbeidsgiverandel, AFP-premie samt administrativt gebyr. Pensjon regnes som del av lønnskompensasjonen. Ansatte i offentlig sektor har noen av Norges beste pensjonsordninger.

Lærlinger blir innmeldt fra 1.1.2020. Verdiskapningsårene teller med i pensjonsordningen.

Pensjonsordningene har også gunstige boliglån og forsikringsordninger som ansatte kan benytte.

Lærere meldes inn i SPK
Sykepleiere meldes inn i KLP13
Andre ansatte meldes inn i KLP18

Du må huske å sende søknad til arbeidsgiver om overgang til AFP  helt eller delvis og overgang til alderspensjon.

Pensjon fra KLP

Ansatte meldes inn i KLP 18  og sykepeliere i KLP 13 fra første dag de begynner å arbeide.

For mer informasjon om forsikringer, lån, sparing og andre medlemsfordeler kan dere gå inn på Min side i KLP.

Min Side i KLP trykk her

Nå skal du selv søke offentlig tjenestepensjon fra KLP.
Tidligere var det arbeidsgiver som søkte KLP om pensjon for de ansatte. Nå er rutinen endret slik at du enkelt søker selv på Min Side.
 

 

Pensjon fra SPK

Lærere meldes inn i SPK fra første dag . For mer informasjon om forsikring, lån, sparing og medlemsfordeler gå til Min side i SPK

Min Side i SPK trykk her

Slik søker du alderspensjon
Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende skjema melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver for å avtale når du skal gå av med alderspensjon.

For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon kan utbetales fra den første i måneden etter fylte 67 år.

Mer informasjon om alderspensjon trykk her

Slik søker du AFP 
Senest to måneder før du skal ta ut AFP, må arbeidsgiveren din fylle ut søknad i pensjonsmeldingsskjemaet i samarbeid med den ansatte. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver og avtale tid. Dersom du ikke kan sitte sammen med arbeidsgiver må du sende nødvendig informasjon.

Mer informasjon om AFP trykk her


 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Turid Kjelland Svanes
Lønn- og personalrådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 25
Hilde Årrestad Ougendal
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 22
Til toppen