Veterankontakt og veteranplan

   

Sokndal kommune har sammen med kommunene Lund, Bjerkreim og Eigersund utarbeidet en Veteranplan. Kommunene samarbeider også om en felles veterankontakt.

I Veteranplanen står det om veterankontakten:
"Kommunene har en felles veterankontakt. Denne koordinerer arbeidet i regionen etter denne planen, og kjenner til tilbud som veteraner og familier kan henvende seg til i kommunene og regionen". 

Veterankontaktens primæroppgave er å være kontaktpunkt for veteranen og veteranfamilien i møtet med kommunen, slik at spørsmål og behov blir møtt med forståelse og kompetanse.

Veteraner har som alle andre, ulike behov. Veterankontakten kan veilede og informere om de ressurser som finnes lokalt og nasjonalt.

Veterankontakt i Dalane er Leif E. Broch

Epost: leif.broch@eigersund.kommune.no

Telefon, arbeid: 51 46 80 23

Klikk her for å lese Veteranplanen (PDF, 457 kB)