Avtale om bindingstid

Flyttegodtgjørelse
Ved tilståelse av flyttegodtgjørelse er det et vilkår med 2 års bindingstid, (fra dato- til dato). Dersom den ansatte slutter før denne tid, må en forholdsmessig del av godtgjørelsen tilbakebetales kommunen

Videreutdanning
Alle som tar videreutdanning, som blir betalt av kommunen, får 2 år bindingstid, (fra dato -  til dato). Dersom den ansatte slutter før denne tid, må en forholdsmessig del av godtgjørelsen tilbakebetales kommunen

Avtale om bindingstid i forbindelse med studier for ansatte i Sokndal kommune. trykk her (DOCX, 38 kB)

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00