Foreldrebetaling i barnehagene

I Sokndal har vi tre private barnehager. Bø barnehage, Læringsverkstedet Frøyland Gårdsbarnehage og Øyno FUS barnehage.

Det er opp til barnehagene selv å bestemme pris, men Stortinget fastsetter makspris.

Maksprisen fra 1. januar 2023 er satt til 3.000 kroner pr. mnd. 

Fra 1.08.24 er det bestemt at pris for 100 % plass er 1500,- pr. mnd.

Alle barnehagene i Sokndal tar makspris. I tillegg tar barnehagene matpenger:

  • Fra 1.1.2024: 400 kroner pr. mnd dersom barnet har full plass.

 

Søskenmoderasjon:

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen har du krav på søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Her finner du mer informasjon fra UDIR om foreldrebetaling.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1.august 2023 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 615 590 kroner per år.

Mer informasjon fra UDIR om foreldrebetaling

Her kan du søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kontakt oss

Merete Grimestad
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 41 61 95 83