Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehagene

I Sokndal har vi tre private barnehager. Bø barnehage, Frøyland Gårdsbarnehage og Øyno FUS barnehage.

Det er opp til barnehagene selv å bestemme pris, men stortinget fastsetter makspris.

Maksprisen fra 1. august 2019 er kr. 3.040,- pr. mnd.

Maksprisen blir fra 1. januar 2020 satt til kr. 3.135,- pr. mnd.

Alle barnehagene i Sokndal tar makspris. I tillegg tar barnehagene matpenger. Fra 1.1.2020 tar alle barnehage kr. 280 pr. mnd. hvis barnet har full plass.

Søskenmoderasjon:

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen har du krav på søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Her finner du mer informasjon fra UDIR om foreldrebetaling.

Kontakt oss

Johannes Sirevåg
Pedagogisk veileder
E-post
Telefon 51 47 06 43
Til toppen