Dalane barnevern

Dalane barnevern er en interkommunal tjeneste for Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune er vertskommune. Barnevernstjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på telefon 400 21 325 fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Dalane barnevern har også en interkommunal akuttberedskap. Ved akutte behov utenom arbeidstid kan barnevernvakten nås på tlf. 400 34 573. Barnevernsvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Vårt formål

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Blir barneverntjenesten kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det er også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

 

Kontakt oss

Barnevernvakt
Telefon 40 03 45 73
Dalane barnevern - Ekspedisjon
Mobil 40 02 13 25

Postadresse:

Postboks 70
4379 Eigersund

Besøksadresse:

Strandgaten 18
4370 Egersund

Digipost:

Sendes til vårt organisasjonsnummer
986 444 459