Dalane barnevern

Dalane barnevern

Dalane barnevern er en interkommunal tjeneste for Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune er vertskommune. Barnevernstjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på telefon 51 46 84 00 fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Dalane barnevern har også en interkommunal akuttberedskap.Ved akutte behov utenom arbeidstid kan barnevernvakten nås på tlf. 400 34 573. Barnevernsvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Vårt formål

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgsvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barneverntjenesten kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det er også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

FAQ barnevern

Kontakt oss

Dalane barnevern
E-post
Telefon +47 51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Dalane barnevern  

Til toppen