Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Dagsenter Bestastuo

Bestastuo

 

Dagsenteret skal primært gi et dagtilbud til hjemmeboende med hukommelsessvikt/demenssykdom

Dagsenteret bygges opp og drives etter miljøterapeutiske prinsipper med aktiviteter som styrker den enkelte brukers opplevelse av mestring og trygghet

Dagsenteret skal bidra til å forebygge isolasjon og ensomhet

Dagsenteret skal bidra til å sikre at bruker får et bedret kosthold ved at det serveres frokost og middag daglig

Klikk for stort bilde 

Dagsenteret skal bidra til å stimulere og vedlikeholde brukernes ressurser slik at  mestring av dagliglivets funksjoner opprettholdes lengst mulig.

Kontakt oss

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
E-post
Telefon 51 47 04 75
Mobil 404 47 162

 

 

 

Bestastuo
Telefon 51 47 04 88

Åpningstider

Alle hverdager kl 08.30-14.30

Adresse

Bestastuo

Solbøveien 5

4380 Hauge i Dalane

Til toppen