Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Vold og overgrep - informasjon til barn

Vold og overgrep - informasjon til barn

Visste du at en av ti barn og unge har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep? 

På nettsiden  Jeg vil vite kan du lære om hva vold og seksuelle overgrep er og hva du bør gjøre dersom du, eller noen du kjenner, er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 

Det er viktig å si  fra til en voksen!

Mange barn tror at de voksne vet alt som skjer med barna. Men det er ikke alltid at de voksne skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si i fra til en voksen om du opplever noe vondt. Du kan snakke med helsesykepleier på skolen din, læreren din, rådgiveren på skolen eller en annen voksen du er trygg på.

Hos Barnevernet eller på Helsestasjonen  møter du voksne som hører på deg og som ønsker å hjelpe deg.

Dersom du er redd eller i  akutt fare: 

Da kan du ringe Politiet - på telefon 02800 eller på nødtelefon 112 eller 

Du kan også ringe anonymt til Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111. Telefonen er åpen hele døgnet og gratis. Nedenfor finner du en liten film om hva som skjer når du ringer alarmtelefonen: 

 

Kontakt oss

Siw Tollefsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 06 85
Mobil 969 42 943
Dalane barnevern
E-post
Telefon 51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Dalane barnevern  

Til toppen