Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon til barn og unge

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Derfor har Helsedirektoratet laget en film som blir sendt ut til alle skolene i landet. Vi oppfordrer også voksne til å se filmen. Sammen med barna kan vi lære om viruset og  hvordan man skal hindre at koronasmitten sprer seg.

 

Kontakttelefon og chat for barn og unge ​

 

Kontakttelefon barn og unge 

Dersom du er barn eller ungdom og ønsker å snakke med noen om dine bekymringer kan du ringe barneansvarlig Monika Laupstad på tlf: 482 86 490. mandag til torsdag kl. 08.00-15.00

Skolens hjertetelefon

Betjenes av sosiallærer hverdager fra 8-14 tlf: 913 46 744

SMS

Barn og unge også kan sende sms til Monika, som minst en gang til dagen vil besvare disse. Tlf. : 482 86 490

Snapchat

Snapkontoen har navnet UngHaua. Her vil Monika Laupstad svare på spørsmål og henvendelser som barn og unge  kommer med i denne krevende tiden. Det vil være generelle henvendelser som besvares på Snapchat. Dersom noen ønsker å snakke om personlige problemstillinger vil Monika be om telefonnummer for deretter å kontakte vedkommende.

Klikk for stort bilde 

Kontakt oss

Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom
Telefon 482 86 490
Til toppen