Severdigheter

 Sokndal har mye å by på, så bruk gjerne flere dager hos oss. Besøk også nabokommunene Eigersund og Flekkefjord. En tur til Preikestolen er bare 2 timer unna. Her er et lite utdrag av det som Sokndal har å tilby:

Kart og kartreferanser Sokndal kommune  

Brufjell - kartreferanse 1

I Åna-Sira, ligger 184 m.o.h. og har fantastisk utsikt over Listalandet og Sokndalskysten. Jettegrytene ligger på rekke og rad på et platå, ca. 20 meter over havflaten. Kjør FV44 mellom Hauge i Dalane og forbi Åna-Sira, ta av mot Roligheten. Parker på parkeringsplassen ved skolen og gå ca. 2 kilometer på veien ut mot havet og til en snuplass. Ved snuplassen begynner stien som er merket oppover mot Brufjell og videre nedover til Brufjell-hålene.

Åna-Sira - kartreferanse 2

Ligger på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal og på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Elva deler bygda i to. Gammelt fiskevær hvor det blant annet finnes kirke, rekefabrikk og kraftstasjon. Joker Åna-Sira er nærbutikken som eies av bygdefolket. Butikken har også bensinstasjon og ladestasjon for el-biler. Butikken fungerer også som turistinformasjon. Gode fiskemuligheter i lakseelv. Badeplass i Hammerhølen. Utleie hytter/leiligheter. Frisbee. Grottene i Brufjell ligger på Flekkefjord-siden av Åna-Sira er en populær og spektakulær opplevelse.

Jøssingfjord - kartreferanse 3

Kjent fra Altmark-affæren – den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig – 16. februar 1940. Minnesmerke og informasjonsskilt. Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/ begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene finnes en bronseplate over Kjell Aukrusts figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i 1918. Nordsjøløype mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. 
En rekke merkede turstier i området, blant annet til spektakulære Kolbolten. 

Titania AS - kartreferanse 4

Kommunens hjørnesteinsbedrift, verdens største ilmenittmalmforekomst. Drives som dagbrudd og har enorme dimensjoner som er vel verdt et besøk. Norges største lastemaskin. Kun for grupper med guide.

Blåfjell Gruver - kartreferanse 5 

Ble drevet i perioden fra 1863 til 1876. Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti. Flott tursti fra badeplassen Linepollen og videre innover til Blåfjellet.

Ruggesteinen - kartreferanse 6 

Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Parker ved badeplassen Linepollen og gå videre innover til Ruggesteinen og nedlagte Blåfjell Gruver.

Fredsvarden - kartreferanse 7 

Lokalisert på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Flott spasertur fra Fylkesvei 1 til varden med muligheter for en rundtur videre fra toppen.

Sogndalstrand kulturmiljø - kartreferanse 8

Ble fredet i statsråd 24. juni 2005 og består av trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Det eneste tettsted i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Gammelt ladested og egen kommune fram til 1944, da det ble slått sammen med Sokndal kommune. Tidligere handelssenter for et større omland. Stedet har i dag kulturhotell, galleri, landhandel, fiskerimuseum, utendørs amfi, skulpturmolo, havrafting m.v., Nordsjøløype mellom Sogndalstrand og Jøssingfjord. Merket topptur til Standaåsen. Moderne sanitæranlegg og gjestekai. Sogndalstrand er i dag et av Rogalands best besøkte reisemål. Se www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Lille Presteskjær Fyr - kartreferanse 9 

Ved innløpet til Rekefjord er et støpejernsfyr bygget i 1895. Fyret ble automatisert i 1972. Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent. Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper og annet. Du kommer til fyret med båt.  Tlf. 909 63 112.

Rekefjord - kartreferanse 10 

Verneverdig trehusbebyggelse i Åve. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested. Her var det bradbenk, rekefabrikker, fiskemottak, sildekummer, anløpsted for Kystruten, utskipning av malm fra Blåfjell Gruver med mer. I dag finnes pukkverk på begge sider av fjorden, asfaltverk og losstasjon. Det gamle Tollpakkhuset fra tidlig på 1800-tallet er restaurert og eies av Sokndal Bygdetun. Moderne gjestekai på Malmkaien innerst i fjorden.

Nesvåg - kartreferanse 11

Er et gammelt fiskevær med verneverdig sjøhusrekke. På Nesvåg finnes Nesvaag Sjø- og Motormuseum med gamle, restaurerte båtmotorer, Fiskarheim som kan brukes til mindre møter og sammenkomster. MS Sjødis er en sertifisert fiskeskøyte for 12 personer, og brukes til fiske- og sjøturer samt at det her er 3 robåter til utleie.

Hauge i Dalane (Haua) - kartreferanse 12 

Kommunens administrasjonsenter med et rikt utvalg av butikker, post i butikk, servicebedrifter, kafeteria, informasjonskontor i kommunehuset Soknatun og mer. Besøk gjerne den flotte parken og lekeplassen midt i sentrum hvor du kan slappe av og ta livet med ro. I parken ble Janteloven begravet i 2005. Besøk også Thildahaugen, som er et flott parkområde bak kirken. Pendlerparkering med ladestasjon for el-biler v/YX bensinstasjon.

Sokndal kirke - kartreferanse 12 

Fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Tlf. 907 63 905. 

Fruktbarhetskult på Rossland - kartreferanse 13 

Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder – ca. 2000 år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy.

 

   

Kontakt oss

Irene Ulland
Prosjektleder
E-post
Mobil 97 96 67 90