Oljeutskiller

En oljeutskiller skiller ut olje og bensin/petroleum fra avløpsvann for å unngå forurensning i avløpsnettet og renseanleggene. Oljeutskilleren må tømmes regelmessig og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall.

Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.1 Olje- og bensinutskillere og administrative bestemmelser pkt.3.12 og 3.13. Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen og oftest til plan- og bygningsetaten.

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41