Tilknytning til vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av offentlig vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.  

Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Søknad og ferdigmelding

Ved søknad om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett bruk følgende skjema (PDF, 42 kB).
Ferdigmelding av tilknytning sendes inn til kommunen via skjema (PDF, 14 kB).

Skjema sendes til postmottak@sokndal.kommune.no.

VA-kart

For bestilling av situasjonskart vennligst bruk dette skjema eller kontakt oss.

Artikkelliste