Gebyrregulativ for vann og avløp 2023

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer (PDF, 126 kB) i Sokndal kommune.

Kommunale avgifter betales to ganger i året med forfall mars og september. Vedtatt i KS 103/22.

Gebyrregulativ for vann og avløp 2023

Gebyrregulativ for vann og avløp 2023
Kategori Artikkel Pris Hauge Pris Åna-Sira
Vanngebyr Grunngebyr vann uten vannmåler (bygninger opp til 199 m²) 4659,38 4437,50
Tillegg per 25 m² over 199 m² 662,81 631,25
Grunngebyr vann med vannmåler 2218,75 2218,75
Forbruksgebyr per m³ 11,04 7,50
Avstenging/påsetting vannforsyning 1393,47 1393,47
Avløpsgebyr Grunngebyr avløp uten vannmåler (alle bygninger opp til 199 m²) 7115,90 4054,00
Tillegg per 25 m² over 199 m² 1012,00 575,00
Grunngebyr avløp med vannmåler 3249,00 1984,00
Forbruksgebyr per m³ 17,77 11,78
Tilknytningsgebyr vann Tilknytningsgebyr vann (bygninger opp til 199 m²) 18957,66 18957,66
Tillegg per 25 m² over 199 m² 2735,09 2735,09
Tilknytningsgebyr avløp Tilknytningsgebyr avløp (bygninger opp til 199 m²) 18957,66 18957,66
Tillegg per 25 m² over 199 m² 2657,05 2657,31

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41