Vannlekkasjer

Ser du store mengder vann som fosser fram på terrenget eller i gaten kan det være vannlekkasje på en offentlig ledning. Dette kan medføre stor skade og må derfor utbedres raskt.

Servicekontoret (51 47 06 00) klokka 07.30-15.00, eller vann- og avløps vakttelefon: 900 86 379 utenom arbeidstid (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag). 

Hører du sus i rør som ikke stopper, opplever lavere vanntrykk enn vanlig eller ser litt vann som sildrer fram på terrenget eller i veien, og som ikke skyldes nedbør, så kan det være en mindre lekkasje på privat eller offentlig vannledning.

Artikkelliste