Sokndal kommune

Kommunale veier

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Til toppen