Trafikksikkerhet

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har Sokndal kommune et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Det er utnevnt en egen trafikksikkerhetsgruppe i administrasjonen og LMT er Sokndal Kommune sitt trafikksikkerhetsutvalg.
 

Sertifisering

I 2015 ble Sokndal Kommune sertifisert som en trafikksikker kommune. Vi arbeider for resertifisering hvert 3.år. 

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenning er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

Trygg trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. Du kan lese mer om kriteriene, og de ulike lover og forskrifter som gjelder for kommunens ansvar for trafikksikkerhet her. 

Kontakt oss

Irene Ulland
Næringssjef
E-post
Mobil 97 96 67 90