Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Detaljregulering for Drageland industri/Langdal nord er ute på høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling Detaljregulering for Drageland industri/Langdal nord gnr. 55 bnr. 2, gnr. 73 bnr, 24 og 26, og gnr. 73 bnr. 25. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 legges Detaljregulering for Drageland industri/Langdal nord ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk 12.10.2020 i sak 047/20. 

 

Planforslaget Detaljregulering for Drageland industri/Langdal nord omfatter en videreutvikling av boligområdet i Langdal og en utvidelse av industriområdet på Drageland. Det gjelder gbnr. 55/2, 73/24 og 73/26, og 73/25.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye bolig- og industritomter, samtidig som industriområdets avgrensing oppdateres i tråd med virkelig situasjon og gis en permanent avslutning. 

 

Merknader til reguleringsplanen sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller til postmottak@sokndal.kommune.no innen fristen.

 

Høringsfristen er satt til 02.12.2020

 

Relevante dokumenter

Til toppen