Pårørendetreff med rusavhengighet som tema

Tirsdag 21. november 2023 inviterer ansatte i ROP-teamet i Egersund til treff for pårørende og nærstående til mennesker med rusavhengighet. Vi ønsker å skape et møtested hvor pårørende og andre som står den rusavhengige nær, kan treffes og skape nettverk. Denne samlingen er for pårørende i alle Dalanekommunene.

Vi ønsker å skape et møtested for å dele erfaringer, være sosiale og treffe fagpersoner som jobber i kommunens Rus- og psykiatri-team.

Dato: 21. november 2023
Tid: 19:00 - 21:00
Sted: Kirkekontoret, Damsgårdsgaten 4, Egersund

Hvem er vi?

Arrangører tilstede er Anne Kristoffersen og Sonja Thengs Egeli fra ROP-teamet i Egersund. Ved spørsmål kan Anne nås på 488 93 102.