Påskjønnelsesreglement for ansatte

Påskjønnelsesreglement for ansatte i Sokndal kommune     

Gjeldende fra 1.1.2012.

Revidert 10.06.2021

Virkeområde

Påskjønnelsesreglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr uke, jf. HTA § 1.

Med tjenestetid menes i dette reglementet,  antall år som arbeidstaker har hatt  tjeneste i Sokndal kommune.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00