Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Påskjønnelsesreglement for ansatte

Påskjønnelsesreglement for ansatte

Påskjønnelsesreglement for ansatte i Sokndal kommune  Klikk for stort bilde   

Gjeldende fra 1.1.2012.

Revidert 30.04.2019

Virkeområde

Påskjønnelsesreglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere i stillingsprosent knyttet til et fast forpliktende arbeids­forhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid jf. HTA § 1.

Med tjenestetid menes i dette reglementet,  antall år som arbeidstaker har hatt  tjeneste i Sokndal kommune.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Til toppen