Foreldrekurs (COS-P)

Sokndal kommune tilbyr foreldreveiledningskurset COS-P gratis til alle foreldre med barn 0-16 år. 

 

 

Kurset har 7(8) møter som varer 1,5 time hver samling.

Målet med kurset er å gjøre omsorgspersonene mer trygge i sin foreldrerolle, styrke relasjonen til barnet sitt, kunne forstå barnets behov og signaler og lettere kunne håndtere utfordringer knyttet til det å være foreldre. I tillegg er det stor effekt i seg selv å dele erfaring og møte andre foreldre.

For mer informasjon se brosjyren:
Velkommen til COS kurs (DOCX, 319 kB) 

Vi planlegger nye kurs våren 2023.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål:

Ta kontakt med
Familieveileder på helsestasjonen
Monika Laupstad
96 94 31 24
mla@sokndal.kommune.no