Støttekontakt

Støttekontakt kan bidra til å skape en meningsfull fritid for personer som av ulike årsaker ikke mestrer dette på egenhånd.

Lovgrunnlag

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Forarbeidet til denne loven omtaler støttekontaktordningen som følger:

"Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, rusmiddelmisbrukere, mm."

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

 

Søke om støttekontakt?

For å søke om å få støttekontakt må du benytte kommunens søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Her finner du informasjon om søknadsprosessen.

 

Vil du være støttekontakt?

Dersom du ønsker å være støttekontakt ta kontakt! Vi har stadig bruk for nye støttekontakter, både unge, voksne og eldre.

Interesseskjema som støttekontakt (DOCX, 57 kB)

 

Andre spørsmål?

Spørsmål om støttekontakt-ordningen for personer under 18 år kan rettes til barnekoordinator, for personer over 18 år kan fagansvarlig i miljøtjenesten kontaktes.

Kontakt oss

Gro Gabrielsen
Fagansvarlig miljøterapeut
E-post
Mobil 48 89 88 72
Lene Dversnes
Barnekoordinator
E-post
Telefon 47 97 32 93