Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Forarbeidet til denne loven omtaler støttekontaktordningen som følger:

"Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, rusmiddelmisbrukere, mm."

Spørsmål om støttekontakt-ordningen kan rettes til koordinator for barn og unge.

Dersom du ønsker å være støttekontakt kan du kontakte koordinator for barn og unge. Vi har stadig bruk for nye støttekontakter, både unge, voksne og eldre.

Kontakt oss

Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Mobil 996 22 768
Til toppen