Støttekontakt

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Forarbeidet til denne loven omtaler støttekontaktordningen som følger:

"Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, rusmiddelmisbrukere, mm."

Spørsmål om støttekontakt-ordningen kan rettes til koordinator for barn og unge.

Dersom du ønsker å være støttekontakt kan du kontakte koordinator for barn og unge. Vi har stadig bruk for nye støttekontakter, både unge, voksne og eldre.

Kontakt oss

Lene Dversnes
Koordinator Barn og unge
E-post
Telefon 47 97 32 93