Meld inn arrangement eller overnatting

Det er krav om å melde ifra til brannvesenet om

  • St. Hansbål
  • større arrangement
  • overnatting i barnehage, skole, idrettshall, forsamlingslokale o.l.  - meldes inn via skjema hos Rogaland brann og redning IKS.

Bålbrenning og grilling

Vær oppmerksom på at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i perioden 15. april til og med 15. september.  I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Mer info om bålbrenning finnes på artikkelen Bål og grilling 

Kontakt oss

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder driftsavdeling
E-post
Mobil 40 02 17 84