Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

Dialog-kafé mandag 23. november UTGÅR

 Klikk for stort bilde    Klikk for stort bilde   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag har ordfører Jonas Andersen Sayed åpnet ny vei til Løtopt. 

Som kjent er det påvist spredning av engelsk mutert virus i Nordre Follo kommune, og 10 kommuner inkludert Oslo har iverksatt strenge tiltak for å stoppe smittespredningen. 

 

Sokndal kommune har fredag 22.1 hatt en gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de gjeldende nasjonale smitteverntiltakene. 

Med den gjeldende smittesituasjonen i kommunen vil det ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene.

Haua skatepark er nå delvis åpnet. 

 

Sokndal kommune held på med vaksinering av bebuarar på sjukeheimen. Etter dette går vi vidare med dei eldste, over 85 år, og deretter ned 10 år om gongen til 65 år. Dei som står for tur, vil få telefon frå kommuen med tilbod om vaksinasjon, samt tidspunkt og stad for ein eventuell vaksinasjon

Hensikten med planen er å legge til rette for økt samarbeid mellom kommune og frivillige aktører, til beste for innbyggerne i Sokndal.

Frist: 26.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

Grunnet sanering av ledninger på Frøyland kan det oppstå misfarget vann sentralt i Hauge. Det anbefales å tappe vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft. Dersom ikke kvaliteten blir normal igjen, vennligst kontakt oss.

 

Sokndal kommune har mandag formiddag hatt en første gjennomgang i den utvidede beredskapsledelsen angående oppfølgingen av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Det vil foreløpig ikke bli innført noen egne lokale tiltak i vår kommune, kun oppfølging av de nasjonale tiltakene.

kulturskole

I budsjettet for 2021 satses det videre på oppvekstmiljø for barn og unge i Sokndal gjennom en halvering av betalingssatsene i kulturskolen for én aktivitet per elev.

Til toppen