Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Hvordan er det å være fosterhjem og hvordan blir en det? Dalane barnevern har behov for flere fosterhjem til barn i alderen 0-18år. Vi søker dere som er inkluderende, omsorgsfulle, rause, tålmodige og stødige.

 

Det er nå kommet en oppdatert (ny) utgave av korona-vaksinen (Pfizer) som er bedre tilpasset de virusvariantene som sirkulerer nå. Den nye vaksinen kan tidligst tilbys fom uke 38 i Sokndal kommune. 

I juni 2020 ble det varslet oppstart av rullering av kommuneplanen for Sokndal kommune. Sokndal kommune har etter varsel om oppstart og fremlagt forslag til samfunnsdel, opplevd stort engasjement blant kommunens innbyggere og næringsliv.

Kommunedirektøren har i sak 85/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i id 1111_2016001 – Hyttefeltet Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten.

2.-9. og 17.-23. september skal Agder og Rogaland heimevernsdistrikt øve fem heimevernsområder. Det må påregnes militær trafikk, støy, skyting, synlig væpnet soldater og lysraketter i perioden. 

Sokndal kommune har mange fine badeplasser. Vi tar prøver hvert år på de kommunale badeplassene. I år tar vi også prøver andre steder der folk bader.

   

I forbindelse med dagens regnvær har det vært og er det utfordringer på fylkesveier og kommunale veier. Vi oppfordrer til å følge med på trafikkmeldingen for oppdatert status på fylkesveiene: https://www.vegvesen.no/trafikk/.  Problemer på kommunale veier kan meldes til kommunal vakttelefon 900 86 379

Felles foreldremøte blir tirsdag 13. september 2022 kl. 20.

Det nærmer seg skolestart og det kan være lurt å minne elevene om trafikksikkerhet på skoleveien - spesielt de aller yngste. 

Velkommen til skolestart torsdag 18. august kl. 08:15.

Til toppen