Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Ta vaksinen - bestill time i dag!

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon og liste immundempende legemidler.

Sokndal kommune og Titania AS ønsker å legge til rette for etablering av nytt næringsområde/ næringshage i et område på Tellenes som eies av Titania AS og Sokndal kommune.

Dalane Heimevern er en del av landets beredskap som skal drive skytetrening i området Bøstølen i perioden 25.09 til 01.10.

 

Derav vil det bli en del skyteaktivitet rundt Bøstølen.

 

 

Tall og statistikk

I uke 35 og 36 ble det satt 61 doser i Sokndal. Dosene ble fordelt som følger:

4 stk. 1. dose 12-15 åringer

14 stk. 1. dose 16-17 åringer

19 stk. 1. dose voksne

24 stk. 2. dose

Sokndal skole har fått midler til åtte nye sykler og hjelmer. Disse skal brukes i skolens sykkelopplæring og i Flinki-løypa. 

På valgdagen må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni 2021. Du kan stemme både i Sokndal og i Åna-Sira.

I dag, 10.09.21, har vi hatt offisiell åpning av Hauge parkbygg. 4.klasse fra Sokndal skole ble invitert og fikk være med på åpning med ballonger, pølser og kake fra Sogndalstrand kulturhotell. 

 

Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

I forbindelse med gravejobb ved butikken i Åna-Sira har det oppstått ledningsbrudd på vannledning 02.09.2020, deler av Åna-Sira er uten vann. Det jobbes med å utbedre. Under utbedring kan flere bli uten vann. Når jobben er utført kan det oppstå brunt vann og det anbefales da å tappe vann fra første tappested etter hovedkran, inntil vannet er klart.

Oppdatering kl 15:00: Vannet vil komme tilbake i ettermiddag/kveld.

 

Til toppen