Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

  

Nå er arbeidet med etablering av gang- og sykkelvei fra Solbø mot krysset til Kleivan i gang. Dette vil medføre stenging av et kjørefelt som reguleres med trafikklys. Busslomme ved dekkjungelen vil nå være stengt. Videre oppdatering kommer underveis.

Flere lag og foreninger sender i disse dager ut faktura på kontingent. Husk å bruke Fritidksortet!! Tilbudet gjelder ut juni 2022. 

Titania AS søker om tillatelse til å deponere avgangsmasser i opptil 1 år på Mølletippen. Saken ligger ute på Miljødirektoratets nettside. Her kan man også legge inn høringsuttalelser i saken.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/april-2022/titania-as-soker-om-tillatelse-til-a-deponere-avgangsmasser-i-opptil-1-ar-pa-molletippen/

  

 Kombinasjonen av vind og ingen nedbør gir lokalt stor gress og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Derfor har Meteorologisk institutt sendt ut varsel om stor skogbrannfare på oransjenivå for hele Vestlandet sør for Stadt, dvs. hele Rogaland.

Dalane Sykkelklubb gjennomfører sykkelritt - Dalane Rundt 2022 - den 26.05.2022 mellom kl. 10.00 og kl. 15.00.

 

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer. Les mer om hvordan du kan bidra til å stoppe spredningen av havnespy her: Stopp spredning av havnespy - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

  

Pumpa som førte til problemer med oppvarming av vannet i svømmehallen ankom Sokndal tidligere enn først antatt. Lørdag ble den montert og vannet skal dermed oppnå god temperatur for varmtvannsbading på mandag. 

Gratis lørdagsbading 02.04 og varmtvannsbading mandag 04.04 - Avlyst på grunn av defekt pumpe.

Til toppen