Aktuelt

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.
Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00. 

Trafikkofrenes dag markers torsdag 5.januar i Rogaland, for å minnes de som døde etter tragiske trafikkulykker i året som gikk. 12 mennesker omkom i trafikken på veien i Rogaland i 2022. Mange familier og lokalsamfunn ble rammet. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for de som ble skadet i trafikken tenner vi lys til ettertanke på Trafikkofrenes dag.

Tirsdag 27. desember inviterer Sokndal kommune og lokalt næringsliv til romjulstreff for studenter kl 18-21 på Kaffidyret!

 

Egersund og Dalane Røde Kors søker etter frivillige ledere til Barnas Røde Kors i Egersund, Sokndal og Bjerkreim.

Sokndal kommunes jubilanter hadde markering sammen med kommunestyrets medlemmer og kommunalsjefer 15/12-22 på Sogndalstrand kulturhotell.

Legatstyret takker for alle som har søkt om legatmidler og det er med stor glede å meddele at det nå er blitt utbetalt til søkerne. 

Av 6 legater har vi kun utdeling fra Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse i år. Det er 22 søkere som fikk utbetalt 5026 kroner hver. 

Legatstyret i Sokndal ønsker alle en god jul og godt nyttår!

Sokndal kommune har i dag signert kontrakt for bygging av 5 nye omsorgsboliger og nytt aktivitetssenter på Gosen.

Sokndal kommune har lagt om telefoniløsningen, og det kan derfor oppleves problemer med å nå ansatte direkte på sine kontortelefoner som før.

Ansattoversikten her på hjemmesiden vil fremover bli oppdatert med de gjeldende direktenummerne.

Veistrekningen mellom Mørkedal og tunellen i Rekefjord stenges for trafikk i tidsrommet 16.30 til kl. 20.00 lørdag den 10. desember. Se markering i kartutsnittet under.

Veien stenges fysisk med sperremateriell, men det tilrettelegges for at utrykningskjøretøy kan passere.

 

Gamleveien Fv4246 stenges grunnet asfaltarbeid. Dette gjelder onsdag den 7. des. fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

Veien som stenges er markert med blått i kartutsnittet over.

Til toppen