Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

90.000 barn har en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol. Disse barna vil ordfører Jonas Andersen Sayed at vi skal se, og triksingene skal bidra til det.

 

BUP Egersund er en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus.

 

Kolumbus har i utgangspunktet sagt at elever uten skyssrett ikke får følge skolebussene. Årsaken er eventuell smittesporing.

Torsdag morgen ble det gjennomført en hjelmaksjon utenfor skolen. Fem heldige hjelmbrukere fikk hver sin kinobillett. 

Kommunestyret vedtok i møte den 15.06.2020 å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, samt planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

Sokndal skole trenger ringevikarer - folk som kan stille som vikar på kort varsel når det oppstår vikarbehov en ikke klarer dekke internt.

 

 

For 10 år siden åpnet den nye Sokndal skole.

Velkommen til skolestart!

Sammen skaper vi kunnskap for livet!

Svømmehallen åpner 24. august for revmatikere. Familiebading starter opp i september. 

 

Frivillige og ideelle organisasjonar/stiftingar kan få tilskot til tiltak som raskt legg til rette for meir aktivitet hjå eldre. 

Søknadsfrist: 15. september 2020.

 

 

På gunn av auka smitte i Norge, skjerpar Sokndal kommune inn reglar for besøk på Solbø.

Til toppen