Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

Nå er alle trinn tilbake på skolen. 

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i møte den 20.april 2020, sak 034/20, at utkast til Planstrategi Sokndal kommune 2020-2024 legges ut på offentlig ettersyn/høring i medhold av plan- og bygningslovens §10-1. 

Lekeplassene har vært stengt fra 17. mars på grunn av fare for smitte med koronavirus. Det ble observert mange barn på lekeplassene som ikke  holdt avstand på 2 meter som da var anbefalt. 

Fra tirsdag 12.mai åpner Sokndal folkebibliotek igjen. 

Fra onsdag 6. mai 2020 åpner sykehjemmet for besøk på uteområdet. Rutinene for  besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen. Endringer i ordningen vil vurderes etter ca 2 uker, og vil følge råd og anbefalinger fra sentrale myndigheter. 

Arbeidsgruppen, som består av representanter fra kommune, lag og foreninger, vil bruke innspillene fra kartleggingen til å utarbeide en handlingsplan for Frivillighetspolitikk.

Etter Domstollovens § 68 skal forslag på valg av meddommere ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager. 

Fra mandag 4.mai, og så lenge den nye koronaforskriften varer, har rådmann gjort vedtak om at Sokndal skole har undervisning for 1.-4.klasse mandag til torsdag, for å ivareta smittevern. Av hensynet til smittevern reduseres også åpningstiden på SFO til kl. 15.30 hver dag.

  

Hver vår og sommer opplever kommunen at flere velger å dumpe sitt hageavfall på kommunens eiendom fremfor å kjøre avfallet til lovlig mottak, hvor de kan få levere hageavfallet gratis.

Dumping av hageavfall er både skjemmende, ulovlig og en trussel for stedegne arter i kommunen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 I går var elevene fra 1.- 4. klasse på plass på skolen igjen. Flagget var heist for anledningen!

Til toppen