Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Aktuelt

Lag og foreninger i Sokndal kan nå søke om driftstilskudd for 2020.

 

Søknadsfrist er 20. april 2020.

Personer som har fritidseiendom eller campingvogn i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Dette gjelder også i Sokndal. 

I forbindelse med det pågående koronautbruddet vet vi at barn og unge kan ha mange bekymringer og spørsmål som de trenger svar på.

Her kommer en liten hilsen fra ordfører Jonas Andersen Sayed til små og store sokndøler.

 

Sokndal kommune har opprettet en egen telefon for dere som har spørsmål knyttet til koronavirus.  

 På grunn av situasjonen med pandemi og smitte med koronavirus Covid-19,  vil tilbudet bli redusert en periode. Dette er en følge av tiltak for å hindre smittespredning.

 Informasjon om betaling av SFO, kulturskolen, barnehage og kommunale avgifter

 Sokndal kommune retter en sterk oppfordring om at alle personer i karantene følger opp rådene knyttet dette.

Til toppen