Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Aktuelt

Dialog-kafé mandag 23. november UTGÅR

 Klikk for stort bilde    Klikk for stort bilde   

 

 

Regjeringa har oppfordra oss til å halda oss heime og ha minst mogleg sosial kontakt då landet er i starten av andre smittebølge. Dette er  for å snu den skumle utviklinga. Heldigvis er det ikkje utbredt smitte i Sokndal, og slik vil vi det skal vera. Alle bør vera med i dugnaden for å oppnå dette!

 

 

 

 

 

 

 

For å begrense importsmitte innførte regjeringen forrige uke en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Her følger litt informasjon om hvilke regler som gjelder, og hvor det er mulig å finne mer informasjon.

 

Ingen av gårsdagens tester var positive for Covid-19. Det betyr at alle nærkontakter til den kjente smitteklyngen har testet seg to ganger, og at samtlige nærkontakter utenom nærmeste familie har to negative prøvesvar. Smittesituasjonen i kommunen er derfor uendret, men vi vil benytte anledningen til å kort informere om de gjeldende reglene for karantene og isolasjon.

Arbeid med sykkel og gangsti fra gamle hønsehuset ved fv. 4228 til nedkjørsel til Sogndalstrand starter fra fredag 13 november.

 

 

Ytterligere ett familiemedlem i tilknytning den kjente smitteklyngen har testet positivt for Covid-19. Vedkommende har vært i karantene de siste dagene og har derfor ingen andre nærkontakter enn nærmeste familie. Smittesituasjonen i kommunen vurderes derfor som uendret.

 

 

Ingen av de 96 Covid-19-testene som ble gjennomført i kommunen torsdag 5.11 har påvist smitte. Det vil derfor foreløpig ikke bli innført særlige lokale smitteverntiltak i Sokndal kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Det er nå fire personer med bekreftet smitte av Covid-19 i Sokndal. Alle de nye smittetilfellene er familiemedlemmer med vedkommende som fikk påvist smitte mandag 2. november. Over 50 nærkontakter, de fleste i tilknytning til Frøyland gårdsbarnehage, har blitt kontaktet og fått beskjed om å gå i karantene og ta Covid-19-test.

 

Sokndal kommune fikk i går bekreftet smitte hos en av våre innbyggere. Her følger en liten status på situasjonen knyttet dette enkeltstående smittetilfellet. Vi presiserer at det foreløpig ikke er snakk om et lokalt smitteutbrudd.

Sokndal kommune har fått bekreftet smitte hos en innbygger tirsdag 3. november. Den smittede er satt i isolasjon, smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er varslet og satt i karantene. Smittekilden er foreløpig ukjent, og kommunen er i dialog med sentrale helsemyndigheter om situasjonen.

Kommunen har mottatt henvendelser om rotter.

 

Nyttige tips du kan bruke for å unngå rotter i ditt nærmiljø.

 

 

Til toppen