Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

I juni 2020 ble det varslet oppstart av rullering av kommuneplanen for Sokndal kommune. Sokndal kommune har etter varsel om oppstart og fremlagt forslag til samfunnsdel, opplevd stort engasjement blant kommunens  innbyggere og næringsliv.

  

Etter tre måneders drift av HentMeg, avvikles ordningen 29. september. 

Veien ved Bø barnehage er nå åpen for trafikk igjen.

 

Familiebadingen starter opp igjen tirsdag 27. september. Det blir gratis lørdagsbading fra klokka 12 til klokka 15 i svømmehallen følgende datoer: 1. oktober, 5.november og 3. desember. 

Endelig kan publikum inviteres til åpen dag igjen. Etter to spesielle år uten åpen dag - inviteres nå publikum igjen. Åpen dag gjennomføres på Hosmosmyro i Hauge sentrum lørdag den 24. sept. fra kl. 11.00 til kl. 13.00, og vi håper at oppslutningen blir stor i år.Mvh Sokndal brann og redning

 Dette skyldes rørleggerarbeid i veigrunnen. Veien holdes stengt til utbedringen er ferdigstilt – kanskje frem til og med fredag den 23. sept.

Fotgjengere kan evt. benytte gangstien via Bø barnehage og kjøretøyene må benytte veien via Kleivan.

Sokndal kommune beklager ulempen dette medfører. 

 Sokndal kommune varsler om en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2014001 Reguleringsplan for Josefinestien - Frøyland som medfører mindre justeringer i plankartet. 

Møte med lag og foreninger blir onsdag 5. oktober kl. 18:30-20 i Kommunestyresalen på Soknatun. Det blir altså ikke torsdag 15. september som opprinnelig planlagt. 

Sesonginfluensavaksinen blir tilgjengelig i Sokndal kommune i uke 41.

Det blir drop-in vaksinering i kinosalen på Soknatun. 

Mandag 10.10 kl 15.00 - 18.00

Tirsdag 11.10 kl 15.00 - 18.00

Onsdag 12.10 kl 15.00 - 18.00

 

Pris for sesonginfluensavaksine:

Risikogruppe: 150 kr

Øvrige: 200 kr 

Man kan betale med kontanter og vipps. 

 Fra og med neste uke (uke 38) vil det pågå graving på parkeringsplassen ved kirken. Vi skal i gang med arbeid for å få opp igjen belysningsmaster. 

Til toppen