Vannmåler

Må du ha vannmåler?

For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning skal det installeres vannmåler. Alle abonnenter i Sokndal kommune har anledning til å montere vannmåler og få forbruket målt etter denne. Se forskrifter §13 - bestemmelser for bruk av vannmåler.  (PDF, 126 kB)

Kommunen kan også pålegge bruk av vannmåler. Dette er først og fremst aktuelt for industri, næringsbygg, landbruksvanning etc.

Lønner det seg med vannmåler?

For abonnenter som har store hus og relativt lite vannforbruk, kan det bli lønnsomt å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Prøv vår vannmålerkalkulator.

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 60  m3 (kubikkmeter) pr. år, litt avhengig av alder og livsstil. Ved hagevanning må huseier være oppmerksom på at det også påløper kloakkavgift. Vær oppmerksom på at eventuelle lekkasjer på røranlegg og sanitærutstyr også bil bli målt.

Installasjon må gjøres av godkjent rørleggerfirma, som må sende melding om monteringen til vann og avløp straks arbeidet er gjort. Vannmålerskjema finner du her.

Avlesning vannmåler

Ved årsslutt mottar abonnenter med vannmåler en SMS eller et måleravlesningskort i posten. Ved hjelp av dette meldes målerstand ved telefon, internett eller målerkort. 

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Mobil 48 28 74 20
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 99 08 30 41