Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

  

 

 

 

Hovedutvalget for Landbruk, miljø og teknikk har vedtok i møte 04.12.2019 å legge Detaljregulering FV. 44 Prestbru – Bjånesbakken ut til offentlig ettersyn og høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

 

Tirsdag ettermiddag var representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest, og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal samlet for å signere samarbeidsavtale.

I dag 2. Desember 2019 klokken 15:34 flyttet vi offisielt sokndal.kommune.no over til ny nettsideløsning.

Formannskapet avga sin innstilling 26.11.19.

Budsjett og økonomiplan blir behandler i Kommunestyremøte 09.12.19.

Det er flere skader på broa som gjør at vi nå har fått en anbefaling om å stenge broa for kjørende trafikk, frem til broa blir utbedret. Det er satt av noe penger i årets budsjett, og det vil bli foreslått å legge inn en økning i budsjett 2020. Prosjektet planlegges å startes opp våren 2020. Årsaken til at prosjektet ikke kan gjennomføres før er at dette kan bli en kompleks utbedring som krever omfattende prosjektering. Videre så vil det være en fordel å utføre utbedringene uten fare for frost, hvis det blir aktuelt å bruke mørtel eller tilsvarende materiale i prosjektet.

Stortinget bevilger Jøssingfjord Vitenmuseum ytterligere 4 millioner kroner for å fjerne forurensningen i tomtegrunnen.

 

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Statens vegvesen har lagt ut forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård på høring og offentlig ettersyn.

Sokndal kommune inviterer til Romjulstreff for studenter, utflyttede sokndøler m.v. fredag 27. desember 2019, kl. 17-19, på Lille Haua. Gratis pizza, brus og kaffe. Det blir et spennende program som vi kommer tilbake til. Velkommen!!!

Til toppen