Aktuelt

 Fra og med 15 april trer det nasjonale forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i kraft. Samtidig oppheves det ekstraordinære forbudet som Sokndal brann- og redningsvesen innførte 25.mars. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Dette innebærer at vi ikke vil kunne gjenåpne svømmehallen med garderober før sommerferien. 


 

 Vi fikk inn mange flotte bidrag og nå er vinnerne av årets påsketur-konkurranse kåret! 

Her kommer en ny hilsen/oppdatering fra ordfører Jonas Andersen Sayed. God påske ønskes alle sokndøler!

Regjeringa har bestemt å videreføre dei strengaste smitteverntiltaka til 20. april. Deretter er målet å åpne samfunnet igjen gradvis og kontrollert. Per 8. april er det fem personar med påvist koronasmitte i Sokndal kommune

Kommunen har fått flere spørsmål om det er mulig å levere blomster til beboere på Solbø nå i påsken. Solbø er fortsatt stengt for besøkende, men med noen enkle forholdsregler er det fortsatt mulig å gi blomster til dine kjære!

Vi har i mars opplevd en liten «babyboom» her i Sokndal med hele 10 fødsler på en måned!

Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer knyttet idrettsaktivitet. Kommuneoverlegen har derfor valgt å åpne idrettsbanene og idrettsanleggene i Hauge og i Åna-Sira – men hun presiserer at dette kun er i meget begrenset omfang.

 I denne utfordrende tiden der vi må være borte fra jobben, skolen og venner og være sammen med de nærmeste mest parten av tiden, blir relasjoner og våre strategier for relasjonshåndtering satt på prøve.

Til toppen