Sokndal kommune

Aktuelt

 

Vi inviterer deg som er gravid sammen med partner/ledsager, til fødselsforberedende kurs i regi av Sokndal helsestasjon.  Kurset er egnet for de med termin i løpet av vinter/vår 2020.

Skina AS drifter gatelysene i Sokndal kommune. Feil på gatelysene skal meldes i Skina sitt system. For å melde feil, trykk på knappen under. 

 

        

Du kan melde deg på innen kunst, foto, drama, sang, instrument, dans, sjonglere, trylle og mye mer!
Lokalmønstringen blir lørdag 1.februar kl. 15:00 i kinosalen.
Meld deg på her: https://ukm.no/sokndal/

  

I forbindelse med UKM, kan du melde deg på gratis workshop! I år har vi dans, kunst og tromme-sirkel! Du lærer mye på disse kursene og vil få opptre på UKM 1.februar. Åpent for alle barn og unge i sokndal. Ikke bare for de som går på kulturskolen.

Sokndal kommune tilbyr ordningen Heim for en 50 lapp.

Bestillingsrute for ungdom går fra Flekkefjord (parken) og Egersund (torvet)

  

 

 

 

Hovedutvalget for Landbruk, miljø og teknikk har vedtok i møte 04.12.2019 å legge Detaljregulering FV. 44 Prestbru – Bjånesbakken ut til offentlig ettersyn og høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

 

Tirsdag ettermiddag var representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest, og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal samlet for å signere samarbeidsavtale.

I dag 2. Desember 2019 klokken 15:34 flyttet vi offisielt sokndal.kommune.no over til ny nettsideløsning.

Formannskapet avga sin innstilling 26.11.19.

Budsjett og økonomiplan blir behandler i Kommunestyremøte 09.12.19.

Det er flere skader på broa som gjør at vi nå har fått en anbefaling om å stenge broa for kjørende trafikk, frem til broa blir utbedret. Det er satt av noe penger i årets budsjett, og det vil bli foreslått å legge inn en økning i budsjett 2020. Prosjektet planlegges å startes opp våren 2020. Årsaken til at prosjektet ikke kan gjennomføres før er at dette kan bli en kompleks utbedring som krever omfattende prosjektering. Videre så vil det være en fordel å utføre utbedringene uten fare for frost, hvis det blir aktuelt å bruke mørtel eller tilsvarende materiale i prosjektet.

Til toppen